Vi på Leico skräddarsyr utbildningar inom truck/kran för just ditt företag.

Utbildningen kan äga rum i våra lokaler eller på företagets lokaler. Vi anpassar utbildningen efter just er verksamhet och förkunskaper. 


 Arbetsgivaransvar

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. I detta ansvar ligger att arbetsgivaren måste hålla sig underrättad om vilka risker som finns i verksamheten och ”förvissa sig om att arbetstagarna har den utbildning som behövs….” för att undgå riskerna i arbetet.

Utbildningsmål

Truckutbildningen syftar till att ge kursdeltagarna kunskaper och färdigheter för godshantering med truck, att självständigt kunna utföra ett säkert truckarbete samt kunna tillämpa gällande säkerhetsregler och hanteringsföreskrifter.

Utbildad personal minskar risken för olyckor samt skador utav gods.

De blir skickligare förare, som arbetar säkrare och smartare.
De lär sig rättigheter och skyldigheter.
Det blir lättare och roligare att arbeta.

Kontakta oss för offert.