En utbildning som leder till jobb!

Utbildningen vänder sig till företag samt till privatpersoner.

Vi erbjuder till företag möjligheten att få utbildningen på plats i era egna lokaler. Utbildningen, teori/praktik sker hos företaget. Kontakta för mer info/offert. 

Vi erbjuder följande utbildningar med start varje vecka!

Truck.

Kran/travers.

Saxlift/bomlift samt fallskydd. 

Anmälan sker via mejl eller på telefonnummer. 

0141-214424

Vi utbildar truck inom:
A1-A4
B1-B6
C2 D1 
Se nedan för beskrivning.
Kranutbildningen motsvarar kranarna A-F.

Alla utbildningar sker utav legitimerad instruktör och enligt TLP10, arbetsmiljöverkets truckläroplan.

Truckutbildningen A+B omfattar cirka tre dagar. Två dagar teori samt en dag praktik. Beroende på förkunskaper.    

Kranutbildningen omfattar cirka två dagar med en dag teori samt en dag praktik. Beroende på förkunskaper

Vi erbjuder även möjlighet till att studera på distans. Kontakta oss för mer info.  
Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling så får en truck och travers endast användas av den som har genomgått utbildning med teori samt körträning. För att få framföra en truck/travers så måste man inneha ett utbildningsbevis( truck/traversförarkort ) samt ett skriftligt körtillstånd.Frågor/priser/tider. Kontakta oss nedan.
Vi ser fram emot att få höra ifrån er. 
0141-214424

Truckutbildning -  


A-utbildningen täcker truckkategorier enligt bild.

  kategori-a-siluettergif
B-utbildningen omfattar truckar enligt bild

  kategori-b-siluettergif 
C-utbildning enligt TLP-10

kategori-c-siluettergif
D-utbildning omfattar truckar nedan
kategori-d-siluettergif